Vår föreningsbigård

 

I Fornbyn i Skara har föreningen sin föreningsbigård. Vi har ca 3 samhällen som vi gemensamt sköter under sommarsäsongen. Vi har även en föreningslokal i ett av de kulturrika timmerhusen. Vi slungar honungen i vårt slungrum och säljer den sedan på tisdagskvällarna när vi har våra föreningsträffar. Vi medverkar även på aktiviteter som Västergötlands museum anordnar under sommaren. Då pratar vi bin med intresserade besökare och säljer vår honung.

Medlemsträffar under bi-säsongen: tisdagar i Fornbyn kl 18.00 – ca 20.00.