Styrelse

 

Ordförande, utbildningssamordnare
Helena Svärd
Vinköl
0707-276050
advokat@helenasvard.se

Vice ordförande, kontaktperson, avelssamordnare, bihälsosamordnare
Per-Anders Henriksson
Myråsen
0725-55 49 01
per-anders.051129210@telia.com

Sekreterare
Helena Skoog
Norra Lundby
0708-20 45 78
helenaskoog78@gmail.com

Kassör
Torbjörn Henningsson
Härlunda
0730-69 77 57
torbjorn@grimstorp.com

Ledamot
Alf Ek
Götala
0708-58 35 82
al.ek@telia.com

Ledamot, kontaktperson, näringsbiodlingssamordnare, hemsida, zoom
Maria Wetterström Stålarm
Varnhem
0709-13 06 66
mstalarm@gmail.com

Ledamot, kvalitetssamordnare
Ulf Stenback
Lerdala
070 311 98 65
lerdala@hotmail.com